Mer info från Empower om blåsningen

Empower har gjort ett arbetsschema över vad som ska hända när de kommer på plats, kolla här:

Arbetsordning Empower Grolanda fiberförening

Vidare har man gjort en karta med olika arbetsområden. Man går från öster till väster. Börjar med Hallsängsdelen, gröna området. Därefter Skånum o s v:

Empower_grolanda ÖVERSIKT

När allt jobb är klart, och förhoppningsvis fungerar, så vill man ha ”betyg” på jobbet:

Nöjdförklaring Grolanda

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Blåsningen fortsätter

Rapport per 2014-02-25

Hallsängsdelen är klar (=arbetsområde 1, ao 1)

Skånumsdelen (=ao 2) en sträcka återstår.

Höverödelen (=ao 3). Alla medlemmar har fått fiber. 2 stopp finns på stamledningen mellan Simonstorps korsväg och Höverö, samt ett mellan Höverö och Rya, som inte är avklarade ännu.

Skärvum (=ao 4) är i stort sett klart.

Långaläst (=ao5) kommer att påbörjas i denna veckan.

Om Du har frågor om blåsningen och synpunkter på hur Du vill ha det, ring Anders Bohman 076-136 10 67

Från Empower meddelas följande:

Vi kommer att behöva flytta fram sluttiden till den 31/3 -2014 då orsak är följande:

– Dokumentationen digitalt har tagit mer tid än väntat.

– Otur med sjukdomar på skarvare.

– Blåsning av fiber är ej heller klar men på går enligt plan.

Det som på går just nu är:

– Blåsning av fiber till fastigheter i omr 5 och 6

– Fiber kommer blåsas där det varit stopp i kanalisation. I omr 3 och 4

– Tre grupper skarvar i skåp omr 1 – 2 v9

– Första kund kommer troligen att kopplas in under sluten på v9

 

Vi träffar på medlemmar som, trots uppmaning, ännu inte har grävt fram till huset.

GRÄV FRAM SLANGEN TILL HUSET SNARAST!!!  De blåser inte i fiber annars.

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Blåsningen har startat

Idag började blåsningen i Hallsängs-området!

 

Grattis Kalle och Birgitta Ahl som blev de första att få fram fiber till huset.

Blåsning

 

På bilden ovan ses ”blåsarpojkarna” jobba utanför Vivan Övergårds hus.

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Informationsmöte 2014.01.15

Vid informationsmötet så informerade:

Peter Nordlund, Empower. Det är de som är ansvariga för fiberarbetena. Om Du behöver kontakta Peter är hans kontaktuppgifter:

Mobiltelefon: 070-655 89 90, E-postadress: peter.nordlund@empower.eu.

 

Vidare medverkade Jesper Andersson, Teliabutiken i Borås, Allégatan 41, 503 32 Borås.

Han presenterade Telias erbjudande. Den presentationen kan Du ser här: Telia_1

Han hade även med sig en anmälningsblankett, se här: Grolanda fiberbeställning

Vill Du kontakta Jesper är hans kontaktuppgifter:

Mobiltelefon: 0725-87 87 41, E-postadress: jesper.andersson@teliasonera.com.

 

Mattis Johansson, AIS, Falköping berättade om hur man kan koppla och använda tekniken till mer saker än TV, telefoni och internet.

AIS 2013

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Ingen blåsning före jul

Det blir ingen blåsning före jul. Trots att information om blåsning gått ut måste vi tyvärr korrigera detta.

Vi har skrivit avtal med Skanova som skall sköta blåsning och anslutning till kund. Avtalet med dem skrev vi i juli och de uppgav då en leveranstid på 4- 6 månader. Vi var färdiga med grävarbetena 23 oktober. Vi har jobbat mot Skanova så de skulle börjat från den dagen. Dag Ahlenius och Göte Andersson har varit i kontakt med  dem varje vecka och trots påstötningar uppfyller inte de avtalstiden i kontraktet. Vi fick besked av Schakteknik (underentrepenör till Empower som ska göra jobbet åt Skanova) att blåsningen skulle starta i slutet av vecka 51. På grund av felaktigheter i underlaget från konsulten RALA skjuter Empower upp blåsningen till efter nyår eller senare beroende på väderlek.

Efter jul kommer också Empower att göra stickprovskontroller hos er medlemmar så att slangarna är nergrävda till husfasaden. Om det finns någon som inte har grävt ner slangen på tomten så gör det snarast!

Skarvning och svetsning av fibern kommer att ske under februari. Det är problem att få tag på lediga skarvare. Bl a kommer folk från Norrköping att jobba här.

Vi kommer att ha informationsmöte den 8 januari –14 till vilken separat kallelse sker via mail eller post.

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Stormvarning

I kväll är det utfärdat varningar för mycket kraftiga vindar.

I kväll kom också beskedet att Skanova har bett Empower att se till att blåsa fiber i våra slangar.

Planerad klartid för jobbet är 2014-02-28. Sedan vad vinter och annat ställer till med återstår att se.” står det i mailet.

Styrelsen kommer nu att börja jobba med en informationskväll för er medlemmar där vi ska informera er bl a om vad som ska ske hemma hos er.

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Grävningen klar!

ÄNTLIGEN är grävningen avslutad. Det har varit ett segt kapitel men i veckan så var det klart.

 

Just nu håller vi på och telefonterroriserar Telia/Skanova för att få lite fart på dem för att börja den stora blåsningen. De är inte snabbfotade precis men vi ger inte upp.

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

NÄR börjar blåsningen?

Vi önskar att vi kunde svara på det. Vi har ännu inte fått några besked från Telia/Skanova

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

Grävningen snart klar.

Det går långsamt fram men det går ändå fram!

Vi har tre tryckningar under väg att fixa.

Vi har några trädgårdar att gräva igenom ( vi passerar genom trädgårdarna för att komma till andra medlemmar).

Vi har några skåp som ska upp.

Sen är vi färdiga.

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar

2013-07-11

Just nu håller vår grävare på i Hallsäng och förhoppningsvis kommer de ut till stora vägen mellan Kinnarp och ”Hunnarumpen” i morgon. Därefter står arbetet still i 3 veckor p g a semester.

Av stora grävjobb återstår då 3 sträckor:

– till Peter Strandh

– till Kalle Ahl och Pierre Gustavsson

– och en stump fram till Fröje

Sedan återstår en hel del småjobb som bl a inte kunde göras klart p g a tjäle. Det är bl a kompletteringar av FEABs slangdragningar, återställningar, lagningar av trummor m m

Avtalet med Telia Operator Business är undertecknat och inskickat. I avtalet står bl a att fiberarbetet ska vara klart inom 4 – 6 månader.

Avtalet med Skanova är ännu ej inskickat p g a en del frågor vi har som vi inte fått svar på. Det tar tid under semesterperioden!

Publicerat i Fiber | Lämna en kommentar