Om oss

Grolanda Fiber ek för har till ändamål att främja sina medlemmars intresse genom att tillhanda hålla högkvalitativ kommunikation via fiberoptisk kabel för bl a telefoni, TV och datakommunikation.

Vill Du bli medlem? Gör så här:

Betala in 500:- (engångsbelopp) till vårt Bankgiro 817-6612.  Ange namn, e-postadress, telefonnr och mobiltelefon på talongen!