Kartor för markägare

Almyren

Backgården Skärvum 2

Backgården Skärvum

Bro 1

Bro 2

Bryngelsbo

Chinell m fl

Dikarbo

Elving

Floby kyrka

Floby Prästgård

Fröje

Furåsen

grolanda karta Södra A0

Grolanda kyrka

Gunkestorp

Gårestorp

Gärdet 2

Gärdet

Hagen

Halsäng

Heden – Kulla

Heden norra

Heden

Hässjabacken

Hässjö

Höverö

Irene Lundh

Johannelund

Kastholmen 1

Kastholmen 2

Komunistergården

Kulla norra

Kulla södra

Kyrkebol

Kyrketorp

Källebacken

Lilla Risa

Lillegården

Linnarsson

Nolgården – Sörgården

Nybacken

Nytorp

Olofstorp

Risa 1

Risa 2

Rya

Saleslätt

Simonstorp 2

Simonstorp

Skatteg – Lilleg

Skräddaregården

Skånum 2

Skånum

Skärvum 1

Skärvum 2

Slätteberg

Strömsberg

Sven-Svensgården

Sörgården

Tokaslätten

Wiren 2

Wiren m fl

Vist Mellomgården

Vist Östergården

Vistaholm 2

Vistaholm

Vitsärk

Väddholmen

Åsen