ROT-avdrag

Ni som anlitar någon som gräver in fiberslangen på tomten, tänk på att arbetskostnaden är ROT-avdragsberättigad.