Mer info från Empower om blåsningen
torsdag, januari 30th, 2014 | Author:

Empower har gjort ett arbetsschema över vad som ska hända när de kommer på plats, kolla här:

Arbetsordning Empower Grolanda fiberförening

Vidare har man gjort en karta med olika arbetsområden. Man går från öster till väster. Börjar med Hallsängsdelen, gröna området. Därefter Skånum o s v:

Empower_grolanda ÖVERSIKT

När allt jobb är klart, och förhoppningsvis fungerar, så vill man ha ”betyg” på jobbet:

Nöjdförklaring Grolanda

Category: Fiber