Kallelse till årsmöte 2017
onsdag, mars 22nd, 2017 | Author:

Vi kallar er medlemmar härmed till årsmöte i Grolanda Bygdegård måndagen den 3/4 kl 19.

Lagen om ekonomiska föreningar har reviderats. Det för med sig att vi behöver justera våra stadgar. Det är inga stora saker. Läs mer här: Stadgerevision_2017

Här kan Du kolla föreningens ekonomi: Balansräkning 2016 Resultaträkning 2016 Revisionsberättelse 2017

 

Styrelsen

Category: Fiber  | Leave a Comment