Archive for ◊ december, 2013 ◊

Ingen blåsning före jul
torsdag, december 19th, 2013 | Author:

Det blir ingen blåsning före jul. Trots att information om blåsning gått ut måste vi tyvärr korrigera detta.

Vi har skrivit avtal med Skanova som skall sköta blåsning och anslutning till kund. Avtalet med dem skrev vi i juli och de uppgav då en leveranstid på 4- 6 månader. Vi var färdiga med grävarbetena 23 oktober. Vi har jobbat mot Skanova så de skulle börjat från den dagen. Dag Ahlenius och Göte Andersson har varit i kontakt med  dem varje vecka och trots påstötningar uppfyller inte de avtalstiden i kontraktet. Vi fick besked av Schakteknik (underentrepenör till Empower som ska göra jobbet åt Skanova) att blåsningen skulle starta i slutet av vecka 51. På grund av felaktigheter i underlaget från konsulten RALA skjuter Empower upp blåsningen till efter nyår eller senare beroende på väderlek.

Efter jul kommer också Empower att göra stickprovskontroller hos er medlemmar så att slangarna är nergrävda till husfasaden. Om det finns någon som inte har grävt ner slangen på tomten så gör det snarast!

Skarvning och svetsning av fibern kommer att ske under februari. Det är problem att få tag på lediga skarvare. Bl a kommer folk från Norrköping att jobba här.

Vi kommer att ha informationsmöte den 8 januari –14 till vilken separat kallelse sker via mail eller post.

Category: Fiber  | Leave a Comment
Stormvarning
torsdag, december 05th, 2013 | Author:

I kväll är det utfärdat varningar för mycket kraftiga vindar.

I kväll kom också beskedet att Skanova har bett Empower att se till att blåsa fiber i våra slangar.

Planerad klartid för jobbet är 2014-02-28. Sedan vad vinter och annat ställer till med återstår att se.” står det i mailet.

Styrelsen kommer nu att börja jobba med en informationskväll för er medlemmar där vi ska informera er bl a om vad som ska ske hemma hos er.

Category: Fiber  | Leave a Comment