Archive for ◊ mars, 2013 ◊

Vi väntar på offerter
lördag, mars 23rd, 2013 | Author:

Efter många fler telefonsamtal med Skanova, Telia Operator Buisiness, kommunen, Quadracom m fl så väntar vi på att offerter ska ramla in från Skanova och Quadracom ganska omgående.

Styrelsen ska då sätta sig ned och försöka komma fram till ett förslag till årsmötet vilka alternativ vi vi har, (vad kan vi göra? vad kostar de olika alternativen? vad innebär det för arbetsinsatser för föreningen m m).

Årsmötet kommer att hållas så fort styrelsen har klarat ut vilka förutsättningar vi har. I kallelsen till årsmötet ska vi försöka oss på att skriftligen ge en information om de olika alternativen (det är ganska invecklat) så att vi kan få en bra diskussion på mötet.

Category: Fiber  | Leave a Comment
Fiberarbete
torsdag, mars 07th, 2013 | Author:

De senaste veckorna har vi haft intensiva diskussioner (=långa telefonsamtal) med Skanova, Telia, kommunen bl a.

Skanova har ju erbjudit sig att ta över nätet och göra fiberarbetet, köra igång nätet och sköta det sedan. Det är en kostnad om ca 5.000 – 10.000 kr/anslutning. Nu känns det som man backat från det och erbjuder oss att betala 750.000 kr till Telia för att göra arbetet färdigt. Det motsvarar ca 6.500:- kr/anslutning. Kolla vad Skanova säger på sin hemsida: www.skanova.se/SKAWEB/Kommuner/Fiber-for-byalag/index.htm

Där sägs ingenting om några kostnader.

I höstas hade vi en träff med alla fiberföreningar i kommunen och en säljare var ute och pratade för Skanovas erbjudande. Då var det ”guld och gröna skogar”, inga extra avgifter.

Vi har tagit kontakt med Quadracom och erbjudit dem att komma med ett bättre erbjudande än Skanova. Det kommer att ta några dagar innan vi får svar från dem därför att först måste de få klartecken från Skanova att hyra fiber från Floby till Grolanda bl a.

Qadracom har än så länge en fördel, de har nämligen fler tjänsteleverantörer (t ex Tele2, och en massa olika TV-kanaler m m). Vi avvaktar ett erbjudande därifrån.

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att vi tar kostnaden själva för att bygga färdigt nätet och sedan ev säljer det. Då får vi medlemar nog vara beredda att punga ut med ytterligare ca 10.000kr.

Vi kommer att kalla till årsmöte när vi fått erbjudanden att ta ställning till. Vi har då för avsikt att bjuda in någon person som kan berätta vad vi ska göra i våra hem efter den lilla lådan som fibern slutar i.

Category: Fiber  | Leave a Comment